Hela denna sida är en annons

Nu har jag väckt er. Somna inte om!

Återigen har jag väckt både politiker, massmedia och allmänheten i drog- och missbruksfrågorna.

Alla verkar nu vara överens om att vi har stora drog- och  missbruksproblem på Åland och nu är det dags att göra något åt det på allvar.

Man tror kanske att sannolikheten att ens eget barn ska drabbas är liten. Men tyvärr känner missbruket och narkotikan inga klassgränser. Vem som helt kan drabbas.

När du som förälder står inför faktum så har du sedan i värsta fall ett livslångt kämpande framför dig.

Under de 2 år jag varit med i den Politiska referensgruppen mot risk- och missbruk så har jag sett att det finns mycket engagemang och kunnande. Men också en viss avsaknad av kunskap om vad som händer i verkligheten på gatan idag.

En del av den kunskapen kan jag komma med och den behövs i det fortsatta drogarbetet.

Jag har mycket idee`r och funderingar om vad som kan göras för att förbättra missbrukarvården, förbättra förutsättningarna för missbrukare som vill ta emot behandling för sitt missbruk och förebyggande arbete med barn , föräldrar och skolor. Vi måste även få bukt med införseln av narkotika till Åland och genom mera resurser till polis och tull.

Men det behövs massor av tid och engagemang till det och därför behöver jag få komma in i Lagtinget där jag kan påverka politiker och myndigheter.

Nu är det bara för Dig att fundera över om det inte vore ganska smart att rösta in han där Koskinen i Lagtinget och se om han får något gjort.

 

 

Glenn Koskinen
Ålandstidningen visade att jag har belägg för fakta jag lägger fram.
Glenn Koskinen
Andra gången gillt i lagtings- och kommunalvalet.