Hela denna sida är en annons

Glada och stolta över stöd från Ville Niinistö för Hållbart initiativ!

[Pressmeddelande 16.10.15 från Ville Niinistö] De Grönas Niinistö: Glad att se ett nytt parti på Åland som arbetar för ett hållbart samhälle

En ny politisk grupp, verksam på Åland och med en agenda för en hållbar utveckling, satsar långsiktigt i syfte att erhålla minst ett mandat i lagtinget. Valmansföreningen Hållbart initiativ ställer upp i valet på en egen lista. De Grönas ordförande, Ville Niinistö, välkomnar ett nytt parti på nordens gröna politiska karta. Han understryker värdet av hållbarhet som en katalysator för den regionala utvecklingen.

- Hållbar utveckling är något som förenar alla parter och allmänheten. Att det nu i valet till slut också finns en “grön” gruppering berikar debatten i landskapet och hjälper till att hålla fokus på miljön och de därmed sammanhängande frågorna. Jag har redan haft ett bra samarbete med åländska representanter och med detta gröna inslag kan det bara bli bättre.

Gruppen Hållbart initiativs valmanifest går väl i linje med De Grönas politiska linje. Det här gäller, förutom i miljöfrågor, även i socialpolitiska frågor såsom förslaget om att utreda förutsättningarna för att införa basinkomst. Erica Scott, som uttalar sig för gruppens räkning, tecknar en bild av det redan gjorda arbetet som givande och berikande:

- Arbetet tog egentligen sin början sommaren 2011. Då inleddes ett mångsidigt och långsiktigt samarbete mellan representanter för alla partier för en hållbar utveckling. Vi enades om en agenda och den utgick från idén om 1 Åland - 1 Planet.

Det initiativet utvecklades under våren 2012 vidare till kommittén Omställning Åland som utsågs av landskapsregeringen för att ta fram en hållbarhetsstrategi för Åland. Hållbarhetsstrategin omfattades i augusti 2014 av ett enigt lagting. Nästa steg är nu att fördjupa förståelsen för hur viktigt det är att också ekonomin arbetar för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Miljöpartier i de nordiska länderna och på EU nivå har redan samarbetat under en lång tid. Till exempel möttes, för bara en månad sedan, alla gröna partier i Europa för en gemensam konferens i Helsingfors. Nu, äntligen, kan också Åland komma med på den här kartan, säger Niinistö och fortsätter:

- Jag ser fram emot samarbetet med människorna med en grön vision på Åland. Det finns många saker som vi kan lära oss från regionen, och vi är glada för att stödja de goda framstegen där med det vi kan.

Inkommande söndag, den 18 oktober, väljs det nya lagtinget för den kommande 4-års perioden.

Vi har en jättebra skola med många otroligt engagerade lärare. Ändå finns det utmaningar och barn och ungdomar som inte mår bra.
Hälsa är en resurs för individen medan folkhälsa är ett mål för samhället. Målsättningen måste vara en bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnad.
Läget för Östersjön är allvarligt och vi vill se solidaritet med det gemensamma havet för de 80-90 miljoner människor som bor och verkar runt Östersjön.
Utred möjligheterna till att införa basinkomst samt ta initiativ till att Åland ska bli ett av de tre testområdena för basinkomst som föreslås i det finska regeringsprogrammet.
Tar initiativ och värnar om breda samarbeten.