Hela denna sida är en annons

VALFRIHET HELA LIVET! - GÅ OCH RÖSTA!

Lördag den 3 oktober börjar förhandsröstningen i årets lagtings- och kommunalval! GÅ OCH RÖSTA!

På bilden ser ni Moderat Samling på Ålands Lagtingskandidater!
www.moderatsamling.ax hittar du mer information om våra valprogram och kandidater!

Moderat Samling för Åland - Vi sätter Åland i rörelse!

Vi kommer i några repriser framöver att presentera vilka som kandiderar för Moderat Samling i kommande lagtings- och kommunalval. Idag presenterar vi sex av dessa!
Sent på måndags eftermiddagen presenterade Moderat Samling för Åland sina kandidater i de stundande kommunal- och lagtingsvalen. Stämning var på topp utanför lagtinget där presentationen ägde rum!
Idag lanserade Moderat Samling för Åland sitt valprogram. Temat för årets valkampanj är Vi sätter Åland i rörelse. Imorgon kommer programmet i dess helhet att finas tillgängligt på partiets hemsida men redan nu kan du här få en kort version av innehållet!
Under onsdags kvällen anordnade Moderat Samling ett möte för hugade medlemmar i Hammarland.