Hela denna sida är en annons

Den Stora Valfrågan

Moderat Samling har valmöte på Kökar. Vi har just diskuterat Tax Free, satsningar på skärgården och Galtbytrafiken. Plötsligt frågar min moderate kollega ungefär: "Om vi ställs inför skarpt läge och måste spara t.ex. 20 miljoner...? Och ni måste välja mellan Galtbylinjen eller dra ner på trafiken mot fasta Åland, vad väljer ni då?". Det blir först knäpptyst i rummet. Sen är det en som säger "Det är inget alternativ för oss. Det skulle innebära stor skada för framtidstron". Den Stora Valfrågan har nämnts. Min kollega har lyft upp den stora, rosa elefanten i rummet som alla tittar bort ifrån.

Vilken är egentligen Den Stora Valfrågan? Flyktingfrågan? Alla lagtingspartier är överens om att vi ska ta emot några flyktingar till. Är det kommunfrågan? Alla partier verkar överens om att kommunernas antal bör bli färre, inte fler. Men hur prioriterar de åländska partierna om vi ska spara, säg 20 miljoner? Här är vi inte samkörda. Det finns, något grovhugget 3 alternativ:

1) Ta lån. Acceptera att våra barn betala räntorna för det vi gör idag. Riskera att landskapet, likt Mariehamn en dag betalar 1 miljon euro i skattemedel till bankräntor.

2) Inför landskapsskatt på inkomst. Riskera att den positiva trenden avstannar, att företagens lönsamhet minskar och arbetslösheten ökar.

3) Minska kostnadssidan i landskapets budget.

Utöver dessa 3 alternativ kan vi teoretiskt tänka oss att intäktssidan skulle öka. Idag vet vi att det inte är realistiskt på kort sikt, vilket tydligt framgår ur Ålandsdelegationens färska utlåtande (21.9.2015). För att ändra avräkningsgrunden behöver självstyrelselagen ändras. Då har vi alltså några "vargår" framför oss. En rimlig utgångspunkt är då att vi framför allt måste jobba med punkt 3 - få ner kostnadskostymen. Här finns mycket politik. De utvecklingsprojekt vi har dragit igång (hållbarhet, valreform) måste slutföras, men vi kan inte dra igång nya. Vi kan inte heller lova nya sociala förmåner under nästa mandatperiod. Och sannolikt måste vi genomföra samma "simmande" åtgärder som regeringen Sipilä kommer att göra - med vissa Ålandsanpassningar. Och vi måste jobba metodiskt för att få bort all "luft" ur budgeten.

Detta är den enorma, knallrosa elefanten som står mitt i den åländska valrörelsen 2015. Ingen vill berätta om hur VI hade prioriterat om vi inte hade haft pengar. Är vi beredda att gå till banken när likviditeten är slut? I stället pratar vi fler poliser, allmän tandvård än en gång och fler skärgårdsturer.

Det är desto märkligare då alla inblandade vet att vem som än vinner valet måste sätta sig ner och prioritera. Vi kan till och med utgå ifrån att det är exakt detta som möter den nytillträdda regeringen efter valet 2015.

Wille Valve
Dagens stora politiska snackis är förstås Ålandstidningens valpejling. Den första valpejlingen som ger en realistisk indikation av hur valvindarna blåser.
Wille Valve
Att vara minister i Ålands landskapsregering är att vistas några år i en torktumlare. Fråga vem som helst som har en minister som släkting eller bästa vän. Det är tufft och samtidigt har vi ett starkt egenintresse av att inte berätta hur tufft det på riktigt är. Vi vill ju dels visa att vi alla är dugliga politiker och dels inte avskräcka dugliga krafter från att axla ministerskapet.
Wille Valve
Hur kan vi göra dessa människor (som i regel bara vistas 3 månader i taget) till en del av det åländska samhället? Hur kan vi hjälpa dem ut ur det hopplösa underläge som tiggeriet innebär. Ett av förslagen som Danne Sundman och jag har lagt handlar om att inrätta ett anmälningsförfarande. Här är några av fördelarna med tillstånd:
Wille Valve
Är just hemkommen från grundandet av Moderat Samling för Hammarland. Det var riktigt roligt att se flera nya ansikten i våra led!
Wille Valve
Jag ställer upp i lagtings- och kommunalvalet 2015.